Körlevél a Történelmi Lovas Egyesület tagságához
 
Tisztelt Tagtársak!
 
 A Történelmi Lovas Egyesület 2021. augusztus 24-én kedden tartja soron következő taggyűlését, az Törökbálint, Dózsa György utca 42 szám alatt.
 
A gyűlés kezdési időpontja: 17.00; 
 
A gyűlés tervezett napirendi pontjai:
 
1. A jegyzőkönyvvezető megválasztása.
2. A tagsági viszonyok rendezése / a tagsági viszonyra rákérdező körlevél másolatainak ismertetése; tagságot megerősítő iratok kitöltése, a közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Szakmai és pénzügyi beszámoló a 2020-2021-es időszak egyesület ill. rendezvényi tevékenységéről; Bartos Dezső/ Fülöp Tibor Zoltán
4. A TLE jövőbeni szerepének megvitatása, lehetőségeinek végig gondolása.
5. Soron következő rendezvények, a pénzügyi kérdések megvitatása
.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok számától függetlenül.
 
Határozatképtelenség esetén az elhalasztott Közgyűlés, változatlan napirend mellett 2021. augusztus 24-én kedden 18 órakor lesz megtartva.
 
 
   Szeretettel várunk a közgyűlésre!
   Budapest, 2021. VIII. 5.
 
   A TLE elnökség nevében 
 
                                                                               Bartos Dezső elnök

Elérhetőség

tle1985

tle1985@freemail.hu

© 2015 Minden jog fenntartva.

Készíts ingyenes honlapotWebnode